Garance času dovážky

novinky a akce v pizzerii >> akce

Vzhledem k tomu, že se snažíme neustále zkvalitňovat naše služby, zavádíme od 1.9.2012, novou službu. Jedná se o garantovaný čas doručení objednávky k zákazníkovi. Přečtěte si, jak služba funguje.

  • časem přijetí objednávky, se rozumí okamžik, kdy je úplná objednávka potvrzena personálem pizzerie a odsouhlasena zákazníkem.
  • časem doručení objednávky, se rozumí okamžik, kdy je úplná objednávka doručena na místo určení ( ulice a číslo popisné, např. před vchod domu, vrátnice společnosti, sportoviště, atd.)
  • v okamžiku pozdního doručení objednávky, dostane zákazník jako omluvu nápoj zdarma.
  • čas dovážky se řídí dle informací z tabulky s tarifními pásmy.
  • z důvodu zásahu nepředpokládaných okolností, které znemožní dodržení výše uvedeného, si provozovatel pizzerie Pizza Express vyhrazuje právo na změnu. O tomto bude zákazník informován.

Zpět